Hoe vaak moet een autolaadkraan worden gekeurd?

Op basis van het Warenwetbesluit Machines artikel 6d, moet elke autolaadkraan met een bedrijfslast die gelijk is aan of hoger dan 2 ton, tenminste eenmaal per 12 maanden worden gekeurd door een deskundige.

Op basis van de Warenwetregeling Machines artikel 2a, moet elke op een voertuig bevestigde autolaadkraan, die uitsluitend bestemd is of wordt gebruikt voor het laden en lossen van de laadbak van het voertuig of samenstel van voertuigen, ten minste eenmaal per 12 maanden worden gekeurd door een deskundige.

Indien een autolaadkraan, met een bedrijfslast van 2 ton of meer en met een bedrijfslastmoment van 10 tm of meer, voor hijswerkzaamheden wordt ingezet, dient deze volgens de zogenaamde 2-2-2 regeling gekeurd te worden. Hiervoor geldt het wettelijk vastgestelde schema W3-11 van de TCVT (stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport). Op basis van het Warenwetbesluit Machines artikel 6d, dient deze wettelijke TCVT keuring ten hoogste 24 maanden na ingebruikname en vervolgens elke 24 maanden te worden uitgevoerd door een door de wetgever aangewezen keuringsinstantie, de tussenliggende keuringen mogen door een deskundige (RAI keurmeester) worden uitgevoerd.