Kies voor betrouwbaar, kies voor ALK

Natuurlijk kiest u voor betrouwbaarheid en veiligheid. Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden, dus ook voor veilige autolaadkranen. U wilt onnodige vertragingen veroorzaakt door defecten voorkomen en u wilt dat uw mensen veilig kunnen werken. Door intensief gebruik zijn de kranen onderhevig aan slijtage. Dus om te kunnen vertrouwen op betrouwbare autolaadkranen zijn periodiek goed onderhoud en deskundige controle essentieel.

Het warenwetbesluit Machines en de Arbowet verplicht u om alle autolaadkranen  – onafhankelijk van het type autolaadkraan  – minimaal één keer per jaar te laten keuren. De keuring maakt geen onderdeel uit van de jaarlijkse APK van het voertuig, maar moet separaat worden uitgevoerd door een erkend keuringsbedrijf met opgeleide keurmeesters.

Extra eisen bij hijswerkzaamheden

Er worden extra eisen gesteld met betrekking tot de keuring van de autolaad(/hijs)kraan wanneer de kraan:

  • Niet alleen voor laden/lossen maar ook voor hijswerkzaamheden wordt gebruikt
  • De bedrijfslast minimaal 2 ton is

Voldoet de autolaadkraan aan deze eisen dan dient 1x per 2 jaar de auto laad(/hijs)kraan door een door de Minister aangewezen certificeringsinstelling (bijvoorbeeld TüV Nederland) te worden gekeurd. Bovendien dient de machinist over een TCVT hijscertificaat te beschikken.

Ga naar meer informatie over hijswerkzaamheden en het hijscertificaat >

Aanbevolen door alle grote autolaadkraanfabrikanten

Met ALK bent u verzekerd van een deskundige keuring. Niet voor niets bevelen alle grote autolaadkraanfabrikanten ALK aan. ALK is een onafhankelijk keurmerk en een initiatief van branchevereniging RAI Vereniging.

Vind uw keuringsstation