Welke gegevens moeten er minimaal in het kraanboek staan?

De wetgever heeft voorgeschreven dat de resultaten van de uitgevoerde keuring op adequate wijze moet worden opgenomen in het kraanboek (artikel 6f lid 1 van Warenwetbesluit Machines). Dit zijn de datum van de keuring, de keuringsomvang, het resultaat van de keuring (goed- of afkeur) en de eventuele tekortkomingen bij afkeur.

Wanneer is een kraanboek verplicht?

Het Warenbesluit Machines schrijft voor dat elke kraan moet zijn voorzien van een kraanboek (artikel 6f lid1) indien de maximale bedrijfslast 2 ton of meer is (artikel 6d lid 1). Het kraanboek moet altijd in de nabijheid van de kraan aanwezig zijn.