Waarom gelden er andere eisen voor autolaadkranen met hijsfunctie?

De geharmoniseerde norm EN12999 voor autolaadkranen maakt geen onderscheid tussen kranen voor laden/lossen van het eigen voertuig en hijsen. De TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport) schaart de autolaadkraan met hijsfunctie onder de categorie mobiele kranen. Een voorbeeld hiervan is dat er een akoestisch signaal hoorbaar dient te zijn bij het in werking treden van de lastmomentbegrenzing. In Nederland zijn daarom voor de autolaadkranen met hijsfunctie aanvullende eisen opgesteld door de TCVT. Het grootste deel van deze aanvullende eisen komt voort uit de ontwerpnorm voor hijskranen (EN13000). Klik hier voor meer informatie van TCVT over het verschil tussen laden/lossen en hijsen.

Wanneer zijn de aanvullende eisen uit de TCVT certificering van toepassing?

De aanvullende eisen uit de TCVT gelden voor autolaadkranen met een bedrijfslast van 2 ton of meer en met een bedrijfslastmoment van minimaal 10 tonmeter en die worden gebruikt om te hijsen.

Deze kranen moeten 1x per 2 jaar worden gekeurd door een wettelijk aangewezen onafhankelijke keuringsinstantie als TÜV Nederland.

Wordt de kraan ook ingezet voor hijswerkzaamheden op een bouwplaats, dan moet de machinist beschikken over een TCVT persoonscertificaat van vakbekwaamheid ‘machinist autolaadkraan met hijsfunctie’. Dit TCVT certificaat is 5 jaar geldig. In de periode van 5 jaar moet de machinist zijn praktijkervaring bijhouden en 4 dagdelen scholing volgen. Is dat in orde dan krijgt de machinist automatisch een nieuw certificaat.

Wat is het verschil tussen laden/lossen en hijsen?

Het is in de praktijk niet altijd duidelijk vast te stellen of werkzaamheden vallen onder ‘laden/lossen’ of ‘hijsen’. In dit document wordt alles uitgelegd.